ÚZEMNÉ PLÁNY OBCÍ A MIEST

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE PROJEKTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ROZVOJOVÉ STRATÉGIE - PHSR ... ĎALŠIE SLUŽBY

...pomáhame formovať budúcnosť miest

Ťažiskom našej činnosti je spracovanie územných plánov obcí a miest, vrátane zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

Pri tvorbe územných plánoch sa držíme našich princípov:
  • územný plán by mal byť nositeľom jasnej a ucelenej predstavy o rozvoji územia
  • koordinácia územného plánu so strategickým plánom (PHSR), ktorý máme tiež v portfóliu služieb
  • šetrný prístup k verejným financiám
  • osobitnú pozornosť venujeme nastaveniu regulácie, aby územný plán nebol ani príliš voľný, ale ani zbytočne prísny
  • územný plán ako pracovný nástroj stavebného úradu koncipujeme s ohľadom na efektivitu práce a jeho čitateľnosť
ÚPN mesta Stará Turá ÚPN obce Radošina ÚPN obce Nitrianske Rudno SK : EN

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

Kontakt:
doc. Jaroslav Coplák
e-mail:

ÚPN obce Svätý Anton ÚPN obce Kolíňany ÚPN obce Mýtna
© CITYPLAN, 2014-2019