ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE

ÚZEMNÉ PLÁNY OBCÍ A MIEST PROJEKTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ROZVOJOVÉ STRATÉGIE - PHSR ... ĎALŠIE SLUŽBY

...pomáhame formovať budúcnosť miest

Investičné rozvojové zámery obcí a developerov rozpracúvame na úrovni podrobných urbanistických štúdií, zastavovacích plánov a regulačných plánov, projektov pre územné rozhodnutie / stavebné povolenie. SK : EN

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

Kontakt:
doc. Jaroslav Coplák
e-mail:

© CITYPLAN, 2014-2019