ROZVOJOVÉ STRATÉGIE - PHSR ...

ÚZEMNÉ PLÁNY OBCÍ A MIEST ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE PROJEKTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ĎALŠIE SLUŽBY

...pomáhame formovať budúcnosť miest

Pri tvorbe programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest (PHSR) aplikujeme inovatívny prístup a aktuálne poznatky z vlastného výskumu. Kombináciou expertnej a komunitnej metódy, spájajúcej profesionalizmus a miestne znalosti, garantujeme vysokú úžitkovú hodnotu dokumentu. Finálne výstupy dodávame aj vo forme atraktívnych a prehľadných prezentačných postrov. SK : EN

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

Kontakt:
doc. Jaroslav Coplák
e-mail:

Ďalej ponúkame vypracovanie sektorových rozvojových stratégií a štúdií:
  • program rozvoja bývania
  • komunitný plán sociálnych služieb
  • štúdia revitalizácie (generel) zelene
  • štúdia / projekt cyklistickej dopravy
  • plán udržateľnej mobility
© CITYPLAN, 2014-2019