Zadanie na urbanistickú štúdiu obytnej zóny Cajlanské záhumenice / Muškát - blok 04-09
Kontakt na spracovateža

Súvisiace: Prerokovanie zadania UŠ obytnej zóny Cajlanské záhumenice / Muškát - blok 04-08 (susediace územie)