ĎALŠIE SLUŽBY

ÚZEMNÉ PLÁNY OBCÍ A MIEST ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE PROJEKTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV STRATÉGIE, PHSR ...

...pomáhame formovať budúcnosť miest

Pre developerov
  • poradenstvo vplyvov na životné prostredie - vypracovanie posudkov, zámerov EIA, správ o hodnotení EIA/SEA


Pre obce
  • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, vrátane realizácie elektronických aukcií
  • obstarávanie územnoplánovaích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  • spracovanie pasportov miestnych komunikácií


Pre tretí sektor
  • výskum v oblasti územného / regionálneho rozvoja a priestorového plánovania
pasport miestnych komunikácií SK : EN

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

Kontakt:
doc. Jaroslav Coplák
e-mail:
Aktuálna ponuka - pasport miestnych komunikácií v podobe interaktívnej webovej mapy (ukážka)
© CITYPLAN, 2014-2019