PROJEKTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ÚZEMNÉ PLÁNY OBCÍ A MIEST ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE ROZVOJOVÉ STRATÉGIE - PHSR ... ĎALŠIE SLUŽBY

...pomáhame formovať budúcnosť miest

Pomáhame pri zveľaďovaní centier a verejných priestorov miest a obcí. Pripravujeme projekty výstavby a rekonštrukcie chodníkov, námestí, ciest, ihrísk, revitalizácie zelene. SK : EN
Ponúkame komplexné služby od projektových prác, vypracovania žiadosti o finančný príspevok (v prípade projektov financovaných z fondov EÚ) až po externý manažment projektu.

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

Kontakt:
doc. Jaroslav Coplák
e-mail:

© CITYPLAN, 2014-2019