PREROKOVANIE UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚPN-O BAŠOVCE
Súbory sú vo formáte PDF. Sťahujú sa kliknutím na textový odkaz, nie na ikonku PDF.
Odporúčame použiť prehliadače Firefox a Chrome.