ĎALŠIE SLUŽBY

ÚZEMNÉ PLÁNY OBCÍ A MIEST ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE PROJEKTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV STRATÉGIE, PHSR ...

...pomáhame formovať budúcnosť miest

Developerom a ďalším partnerom poskytujeme poradenstvo a expertné činnosti v oblasti posudzovania EIA/SEA.

Obciam poskytujeme poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, vrátane realizácie elektronických aukcií.
posudzovanie vplyvov na životné prostredie - vypracovanie posudkov, zámerov EIA, správ o hodnotení EIA/SEA obstarávanie územnoplánovaích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

verejné obstarávanie
výskum v oblasti územného / regionálneho rozvoja a priestorového plánovania SK : EN

CITYPLAN, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

Kontakt:
doc. Jaroslav Coplák
e-mail:

Pre obce a developerov zabezpečujeme obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa §2a stavebného zákona.
© CITYPLAN, 2014-2018